Савело ви го претставува
новиот каталог "2017", нови
дизајни и материјали, изработени
во препознатлив стил на Савело.

/ЗА САВЕЛО/

Savelo Dragolub dooel tel.++389(0)34 330 390 / fax:++389(0)34 330 392, email:info@savelo.com.mk

facebook
twitter
twitter